loader

Σε εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο ανάπτυξης του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, καθώς εγκρίθηκε σύμφωνα με πηγές του ΤΑΙΠΕΔ, το τεύχος διαγωνισμού με προϋπολογισμό 24εκ. ευρώ για παρεμβάσεις.

Υπενθυμίζεται πως έναν χρόνο πριν, τον Νοέμβριο του 2022, η Κυβέρνηση αποφάσισε τη ματαίωση του διαγωνισμού για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ Α.Ε.) και την ανάπτυξή του από το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο ως Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για να αναλάβει αυτό το εγχείρημα.

Το Ταμείο σε συνεργασία με τη διοίκηση του Οργανισμού δρομολόγησε σειρά πρωτοβουλιών για τον εκσυγχρονισμό του λιμένα, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά του λιμένος Αλεξανδρούπολης και να ενισχυθεί ο αναβαθμισμένος γεωστρατηγικός του ρόλος ως διαμετακομιστικός και ενεργειακός κόμβος στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με πηγές του ΤΑΙΠΕΔ, το Ταμείο κινήθηκε σε τρεις άξονες:

1. Στην ωρίμανση έργων για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών.
2. Στη σύναψη συνεργασιών με νέους χρήστες.
3. Στην πρόσληψη Συμβούλου Επιχειρηματικής και Στρατηγικής Ανάπτυξης του λιμένα.

Πιο αναλυτικά, αναφορικά με την “Αναβάθμιση Υποδομών”, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, την Τρίτη 9 Νοεμβρίου, σύμφωνα με κύκλους του Ταμείου, ενέκρινε το τεύχος του διαγωνισμού για την υλοποίηση έργων προϋπολογισμού 24 εκατ. ευρώ που αφορούν στις εξής παρεμβάσεις:

 Την αποκατάσταση των βαθών (εκβάθυνση) στη λιμενολεκάνη και στον δίαυλο ναυσιπλοΐας του λιμένα με απομάκρυνση των προσχώσεων που έχουν συσσωρευθεί από τα τέλη του 2015 έως σήμερα (προϋπολογισμός: 18,5 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ).

 Την οδική σύνδεση του νέου εμπορικού προβλήτα του λιμένος Αλεξανδρούπολης με τη νέα Ανατολική Περιφερειακή Οδό που είναι ήδη υπό κατασκευή.

Σύμφωνα με πηγές του ΤΑΙΠΕΔ, ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί άμεσα από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ υπενθυμίζεται πως είχε προηγηθεί τον περασμένο Μάϊο η ένταξη του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς χρηματοδότηση από την ΕΕ –NextGenerationEU.

Στις αρχές του έτους σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένεται η ΟΛΑ Α.Ε. να εκκινήσει διαγωνιστικές διαδικασίες για την ενίσχυση του ηλεκτροφωτισμού στο λιμάνι. Σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, θα εγκριθούν τα τεύχη δημοπράτησης για το εν λόγω έργο προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια του Οργανισμού.

Ο Οργανισμός Λιμένος έχει υπογράψει μακροχρόνια σύμβαση με εταιρεία για τη μίσθωση αποθήκης και τμήματος του κρηπιδώματος, ενόψει της έναρξης εμπορικής λειτουργίας του πλωτού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στις αρχές του 2024, ενώ σύμφωνα με κύκλους του ΤΑΙΠΕΔ, η Διοίκηση του Οργανισμού βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με όμιλο ο οποίος ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει χώρο εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι συζητήσεις και με άλλους δυνητικούς χρήστες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο logisticsκαι έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την εγκατάστασή τους στο λιμάνι.

Ακόμη, ενδιαφέρον για το λιμάνι ως πύλη εισόδου – εξόδου και υποδομή παράκαμψης των στενών του Βοσπόρου έχει εκδηλώσει και η κυβέρνηση της Βουλγαρίας. Στο πλαίσιο αυτό, τις προηγούμενες ημέρες επισκέφθηκε την ΟΛΑ Α.Ε. ο Υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας, AsenVasilev.

Την ίδια ώρα προσλήφθηκε σύμβουλος Επιχειρηματικής και Στρατηγικής Ανάπτυξης, προκειμένου να συνδράμει το ΤΑΙΠΕΔ και την ΟΛΑ Α.Ε. στην εκπόνηση BusinessPlan και να μελετήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης του Οργανισμού Λιμένος. Με βάση το BusinessPlan θα ληφθούν αποφάσεις για την υλοποίηση επενδύσεων, όπως την προμήθεια εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης και την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Ο Σύμβουλος Στρατηγικής & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης θα εξετάσει, επίσης, το ενδεχόμενο συνεργασίας της ΟΛΑ Α.Ε. με νέους χρήστες, ενώ αναμένεται να συνδράμουν στην εφαρμογή του νέου επιχειρηματικού σχεδίου εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται πως ο Οργανισμός Λιμένος έχει υπογράψει μακροχρόνια σύμβαση με την εταιρεία Gastrade για τη μίσθωση αποθήκης και τμήματος του κρηπιδώματος, ενόψει της έναρξης εμπορικής λειτουργίας του πλωτού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στις αρχές του 2024.

Η Διοίκηση της ΟΛΑ Α.Ε. βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον όμιλο ΤΙΤΑΝ ο οποίος ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει χώρο εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα.

Τέλος , αξίζει να σημειωθεί πως συνεχίζονται οι συζητήσεις και με άλλους δυνητικούς χρήστες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο logistics και έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την εγκατάστασή τους στο λιμάνι.

 

 

The post Λιμάνι Αλεξανδρούπολης: Εγκρίθηκε το τεύχος διαγωνισμού με προϋπολογισμό 24 εκ. ευρώ για παρεμβάσεις appeared first on Pame Evro.

Πηγή
Author: Katerina