Πραγματοποιούνται εργασίες και αλλαγές, για τις οποίες το EVROS NET θα παραμείνει εκτός κυκλοφορίας για μικρό χρονικό διάστημα.

Επανερχόμαστε το συντομότερο δυνατόν!