loader

Με ομολογιακό δάνειο ύψους 436,1 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα «κλείδωσε» πρόσφατα η χρηματοδότηση της νέας μεγάλης μονάδας συνδυασμένου κύκλου της «Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης».

Παράλληλα, πριν λίγες ημέρες σημειώθηκε και «αλλαγή φρουράς» στη διοίκηση με τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου να αναλαμβάνει ο Αλέξης Παϊζής.

Η χρηματοδότηση

Κεντρικό ρόλο στις συμβάσεις και τις συμφωνίες για τη χρηματοδότηση διαδραματίζει φυσικά η ΔΕΗ, ως μέτοχος πλειοψηφίας στην εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη νέα μετοχική σύνθεση η ΔΕΗ Α.Ε. κατέχει ποσοστό 51%, η ΔΕΠΑ Εμπορίας ποσοστό 29% και η Damco Energy του Ομίλου Κοπελούζου ποσοστό 20%.

Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του έργου για την «ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ονομαστικής ισχύος 840 MW, στην ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης του ∆ήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου» αποφασίστηκε η έκδοση από την Εθνική Τράπεζα κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού έως 436.100.000 ευρώ.

Ειδικότερα από το Δ.Σ. της «Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης» έχουν αποφασιστεί τα ακόλουθα, μεταξύ των οποίων και η πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας της νέας μονάδας προς τη ΔΕΗ:

  • Συμφωνία στήριξης των μετόχων για συνολικό ποσό 201.100.000 ευρώ, το οποίο δύναται να είναι και υψηλότερο υπό τις ειδικές προϋποθέσεις της συμφωνίας
  • Σύμβαση μεταξύ πιστωτών της εταιρείας στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η ΔΕΗ Α.Ε. και οι υπόλοιποι μέτοχοι,
  • Πρόγραμμα έκδοσης μη εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 157.270.00 ευρώ και σύμβαση κάλυψης, το οποίο θα αναλάβει να καλύψει κατά 51% η ΔΕΗ Α.Ε. και κατά το υπόλοιπο ποσοστό οι υπόλοιποι μέτοχοι της εταιρείας.
  • Σύμβαση σύστασης ενεχύρου επί των απαιτήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. (και των λοιπών μετόχων) κατά της εταιρείας στο πλαίσιο του Υποτελούς Ομολογιακού Δανείου προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας εκ του Ομολογιακού Δανείου και των λοιπών χρηματοδοτικών εγγράφων.
  • Σύμβαση σύστασης ενεχύρου επί των μετοχών της εταιρείας που ανήκουν κατά κυριότητα στη ΔΕΗ Α.Ε. (αλλά και των λοιπών μετόχων) προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας εκ του Ομολογιακού Δανείου και των λοιπών χρηματοδοτικών εγγράφων,
  • Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της εταιρείας, ως πωλήτριας, και της ΔΕΗ Α.Ε. ως αγοράστριας
  • Απευθείας σύμβαση της Τράπεζας με την εταιρεία και την ΔΕΗ Α.Ε. αναφορικά με την ως άνω σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης» στις 14 Ιουνίου 2023, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 31,86 εκατ. ευρώ, με μετρητά, και με την έκδοση 318.600 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 34,36 εκατ. ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρείται σε 343.600 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ 100 η κάθε μία.

Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες

Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης έρχεται σε μια περίοδο όπου οι εργασίες κατασκευής της νέας μονάδας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2023 με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης 32 μήνες, δηλαδή περί τα τέλη του 2025.

Ο νέος ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός, ισχύος 840 MW θα διαθέτει τεχνικό εξοπλισμό της General Electric και τοποθετείται σε στρατηγικό σημείο (στην Βιομηχανική Περιοχή Αλεξανδρούπολης), σε περιοχή δηλαδή που διασταυρώνονται υποδομές εφοδιασμού με φυσικό αέριο αλλά και δίκτυα διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων μέσω των οποίων θα μπορεί να εξάγεται ηλεκτρική ενέργεια προς τη Βουλγαρία, τη Β.Μακεδονία, τη Σερβία κ.α.

Η καθαρή αποδιδόμενη ισχύς της θα είναι 820 MW, δηλαδή περίπου όση η καθαρή ισχύς 3 λιγνιτικών μονάδων, γεγονός που καταδεικνύει την σημασία της για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Η μονάδα, που θα έχει και εξαγωγικό προσανατολισμό, θα συνδεθεί στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης του ΑΔΜΗΕ στη Νέα Σάντα, όπου καταλήγει και η δεύτερη γραμμή διασύνδεσης με τη Βουλγαρία (Νέα Σάντα- Maritsa East), που θα αυξήσει τη μεταφορική ικανότητα στο σύνορο των δύο χωρών σε 1400 MW για την κατεύθυνση από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία και σε 1700 MW για την κατεύθυνση από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα.

Ακόμη, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, η μονάδα θα έχει συντελεστή απόδοσης 63%, δηλαδή χαμηλότερο κόστος και κατανάλωση καυσίμου, καθώς και μικρότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενώ ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται έχει δυνατότητα για καύση υδρογόνου και μπορεί να λειτουργεί με μικτό καύσιμο.

Ειδικότερα, θα έχει τη δυνατότητα να καίει υδρογόνο σε μείγμα έως και 50% και έτσι θα είναι από τις πρώτες μονάδες στην Ευρώπη που θα μπορεί να λειτουργήσει με μείγμα καυσίμου φυσικού αερίου και πράσινου Η2, με περιεκτικότητα σε Η2 μέχρι 50% κατ’ όγκο.

Ο «ανασχηματισμός»

Πριν λίγες ημέρες, πάντως, σημειώθηκε ένας ακόμη «ανασχηματισμός», -ο δεύτερος κατά σειρά-, στη διοίκηση της εταιρείας. Έτσι, όπως προκύπτει από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 18 Ιουλίου παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου ο Σωτήρης Χατζημιχαήλ και κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ.,την επομένη, 19 Ιουλίου, αντικαταστάθηκε από τον Αλέξιο Παϊζή.

Παράλληλα, το Δ.Σ. ανακάλεσε την προηγούμενη απόφασή του (από 5 Μαΐου 2023) περί χορήγησης εξουσιοδοτήσεων και ανέθεσε ομόφωνα, στο νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο να ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της.

Ο Σωτήρης Χατζημιχαήλ είναι Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής & Μετασχηματισμού της ΔΕΗ, ενώ ο Αλέξης Παϊζής ανέλαβε από τον περασμένο Φεβρουάριο Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου Λειτουργιών Παραγωγής της ΔΕΗ.

Ο κ. Παϊζής είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, με προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία. Κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης που αφορούν στη μελέτη – κατασκευή, τη λειτουργία – συντήρηση και τη διοίκηση τεχνικών έργων.

Τα τελευταία χρόνια διατέλεσε στέλεχος του ομίλου Ελλάκτωρ, με πιο πρόσφατη θέση στην εταιρεία Ηλέκτωρ.
Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2023 υπήρξε ο πρώτος «ανασχηματισμός» του Δ.Σ. καθώς αποχώρησε από τη θέση του Προέδρου ο Χρήστος Κοπελούζος και αντικαταστάθηκε ως μέλος από τον Ιωάννη Καρύδα, ανώτερο στέλεχος του Ομίλου Κοπελούζου, ενώ τη θέση του Προέδρου κατέλαβε ο επίσης προερχόμενος από τον ίδιο Όμιλο, Ιωάννης Αράπογλου.

Κατά τα άλλα, η σύνθεση του Δ.Σ. παραμένει η ίδια, με τον Ιωάννη Παπαδόπουλο (Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΠΑ) Αντιπρόεδρο, τον Αλέξιο Παϊζή Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενώ θέσεις μελών του Δ.Σ. κατέχουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, ο Ιωάννης Αράπογλου, ο Φώτης Μακρυλέας (Finance Controlling Director της ΔΕΗ), ο Περικλής Στρατηγόπουλος (Διευθυντής Κλάδου του ΑΗΣ Κομοτηνής της ΔΕΗ), ο Νικήτας Δημόπουλος (Διευθυντής Κλάδου του ΑΗΣ Μεγαλόπολης της ΔΕΗ) και ο Δημήτρης Ταμβάκης (Project Manager ΑΠΕ στη ΔΕΠΑ).

ΠΗΓΗ: newmoney.gr

The post Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης: «Κλείδωμα» χρηματοδότησης και «ανασχηματισμός» appeared first on Focus Ston Evro.

Μετάβαση στην Πηγή
Author: admin3

Copyright © 2022 Evros NET