loader

Tο ΥΠΕΝ εξέδωσε τη νέα και τροποποιημένη ΑΕΠΟ για το FSRU Αλεξανδρούπολης, κατόπιν αίτησης της Gastrade η οποία είχε υποβληθεί στις 5 Μαΐου 2023. Από την αρχική ΑΕΠΟ η οποία είχε εκδοθεί τον Μάρτιο του 2013 έχουν επέλθει αλλαγές τις οποίες ενσωματώνει η τροποποιημένη ΑΕΠΟ η οποία περιγράφει τα τελικά τεχνικά χαρακτηριστικά του project.

Προβλέπεται ότι το FSRU θα έχει χωρητικότητα 153.500 m3 και η αεριοποίηση θα γίνεται μέσω 3 μονάδων αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, συνολικής δυναμικότητας 3 × 485 m3/h = 1455 m3/h Υ.Φ.Α.

Παράλληλα η μέγιστη ωριαία παροχή φυσικού αερίου προς το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς σε συνθήκες κανονικής συνεχούς λειτουργίας θα ανέρχεται 944.000 Nm3/h (8,3 bcm/έτος).

Η πλωτή μονάδα η οποία βρίσκεται σε φάση μετατροπής στα ναυπηγεία Κέπελ της Σιγκαπούρης, θα έχει μήκος 288 μέτρα, πλάτος 44 μέτρα και ύψος 16,8 μέτρα με άδειες δεξαμενές (και 14,45 μέτρα με γεμάτες), ενώ θα αγκυροβολήσει σε απόσταση 17,6 χλμ νοτιοδυτικά της Αλεξανδρούπολης και περίπου 10 χλμ από την απέναντι ακτή της Μάκρης.

Ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου θα έχει μήκος 28 χλμ (24 χλμ το υποθαλάσσιο τμήμα και 4 χλμ το χερσαίο) ενώ το υποθαλάσσιο τμήμα θα ακολουθεί αρχικά ευθεία όδευση από το σημείο αγκυροβολίου της πλωτής μονάδας με κατεύθυνση ανατολικά / βορειοανατολικά και για μήκος περίπου 16χλμ. Στη συνέχεια θα στρέφεται προς βορρά και θα προσαιγιαλώνεται στην ακτογραμμή του ΒΙΟΠΑ Αλεξανδρούπολης, στην προέκταση του δυτικού ορίου του σχεδίου οικισμού Απαλού. Το χερσαίο τμήμα του οδεύει προς βορρά, διασταυρώνεται με την σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου και την Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης – Φερρών και συνεχίζει με βόρεια διεύθυνση μέχρι τον νέο σταθμό Μ/Ρ, ο οποίος θα βρίσκεται (ενδεικτικά) ανατολικά του υφιστάμενου σταθμού Αλεξανδρούπολης (U-3630) του ΔΕΣΦΑ στο ύψος της Αμφιτρίτης.

Το αγκυροβόλιο της πλωτής μονάδας θα βρίσκεται σε σταθερό σημείο σε θαλάσσια περιοχή βάθους περίπου 40 μέτρων και θα αποτελείται από ένα σύστημα περιορισμένης πρόσδεσης – (Restricted Catenary Mooring, RCM) το οποίο χρησιμοποιεί 12 σημεία μόνιμης αγκυροβόλησης στον πυθμένα της θάλασσας (με την τεχνολογία των συρόμενων αγκυρών) και μέσω συνδετήρων περιορισμού συνδέεται σε 4 σημεία στην πλώρη και σε 4 σημεία στην πρύμνη επιτρέποντας την πλευρική πρόσδεση των εισερχόμενων πλοίων μεταφοράς LNG.

Θα υπάρχουν ακόμη:

  • Μία υποθαλάσσια Πολλαπλή Εξαγωγή Τέρματος Αγωγού (PLEM) η οποία θα βρίσκεται επί του πυθμένα της θάλασσας και από την οποία ξεκινά ο υποθαλάσσιος αγωγός.
  • Δύο εύκαμπτοι αγωγοί (Risers), διαμέτρου 12” έκαστος, μέσω των οποίων το φυσικό αέριο μεταφέρεται από την πλωτή μονάδα στην PLEM
  • Μία ομφάλια σύνδεση καλωδίου (Umbilical) της πλωτής μονάδας με την PLEM για την μετάδοση των ηλεκτρικών σημάτων ελέγχου.

Μετά την μέτρηση, το παραγόμενο, από τη διαδικασία αεριοποίησης ΥΦΑ, μεταφέρεται προς τον πύργο της πλωτής μονάδας και μέσω αυτού προς τους εύκαμπτους αγωγούς, οι οποίοι συνδέονται με την PLEM. Στην μονάδα αυτή συνδέεται επίσης και ο υποθαλάσσιος αγωγός μέσω του οποίου το φυσικό αέριο θα διοχετεύεται προς την ακτή και τον χερσαίο αγωγό μεταφοράς που με τη σειρά του θα απολήγει στον νέο σταθμό Μέτρησης και Ρύθμισης πίεσης που θα κατασκευασθεί και θα λειτουργείται από τον ΔΕΣΦΑ.

Η διαδικασία αεριοποίησης

Η πλωτή μονάδα θα περιλαμβάνει τέσσερες δεξαμενές αποθήκευσης ΥΦΑ που θα είναι τύπου Μεμβράνης. Στο εσωτερικό κάθε δεξαμενής θα είναι εγκατεστημένες τρεις αντλίες με δυναμικότητα παροχής 1800 m3 ΥΦΑ / ώρα οι δύο και παροχής 530 m3 ΥΦΑ / ώρα η άλλη μια. Η μία από αυτές θα αναρροφά το ΥΦΑ προς τις μονάδες αεριοποίησης ενώ οι άλλες δύο θα το ανακυκλοφορούν μεταξύ των υπόλοιπων δεξαμενών προκειμένου να ελέγχεται η χωρητικότητα κάθε δεξαμενής και η διαγωγή του πλωτού σταθμού.

Πριν τις μονάδες αεριοποίησης θα παρεμβάλλονται 6 αντλίες υψηλής πίεσης, με δυναμικότητα λειτουργίας 265 m3 /h ΥΦΑ η καθεμία, οι οποίες θα καταθλίβουν το ΥΦΑ από την πίεση 8,7 bar στην έξοδο των εμβαπτισμένων αντλιών ως την απαιτούμενη πίεση παραγωγής φυσικού αερίου.

Το υπό πίεση ΥΦΑ θα οδηγείται προς τις μονάδες αεριοποίησης οι οποίες θα είναι τρεις και εγκατεστημένες στην πλώρη του FSRU. Η καθεμία θα είναι δυναμικότητας αεριοποίησης 297,5 m3 /h ΥΦΑ.

Η τεχνολογία των μονάδων αεριοποίησης θα είναι υβριδική, ήτοι δύο μονάδες θα είναι τύπου ενδιάμεσου συστήματος υγρού μίγματος γλυκόλης και θα λειτουργούν επιλεκτικά σε ανοιχτό ή κλειστό κύκλωμα, το οποίο θα θερμαίνει το ΥΦΑ μέσω εναλλακτών θερμότητας. Το κλειστό κύκλωμα της γλυκόλης θα θερμαίνεται είτε με θαλασσινό νερό (κατά την λειτουργία ανοιχτού κυκλώματος) είτε με ατμό κατά την λειτουργία κλειστού κυκλώματος. Ο ατμός θα παράγεται σε ειδικούς ατμολέβητες θερμικής ικανότητας 80 MW.

Η τρίτη μονάδα αεριοποίησης θα είναι τύπου ενδιάμεσου κυκλώματος υγρού μίγματος γλυκόλης / θαλασσινού νερού.

Επίσης θα υπάρχει και μία εφεδρική ηλεκτρογεννήτρια έκτακτης ανάγκης ισχύος 950 kW.

Σημειώνεται ότι για τη λειτουργία αιχμής απαιτείται ηλεκτρική ισχύς 18,5 MW, με την ετήσια μέγιστη ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να υπολογίζεται σε 162,06 GWh, ενώ οι προωστικοί κινητήρες της πλωτής μονάδας, θα είναι ηλεκτρικοί ισχύος 29 MW.

Ακόμη, για λόγους ασφαλείας, θα κατασκευαστεί βαλβιδοστάσιο ακτής, το οποίο θα βρίσκεται εγκατεστημένο στην παραλία του Απαλού, στην περιοχή σύνδεσης μεταξύ του υποθαλάσσιου και χερσαίου τμήματος του αγωγού για τον διαχωρισμό και την απομόνωση των δύο τμημάτων, την εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης καθώς και για την απομόνωση του χερσαίου τμήματος σε περίπτωσή ατυχήματος ή διαρροής αερίου.

ΠΗΓΗ: energymag.gr

The post Πώς θα λειτουργήσει το FSRU στην Αλεξανδρούπολη appeared first on Focus Ston Evro.

Μετάβαση στην Πηγή
Author: admin3

Copyright © 2022 Evros NET