loader

Ενδεικτικό της πλήρους υποβάθμισης του ρόλου των δημοτικών συμβουλίων, που κάποτε αποτελούσαν κορυφαία όργανα των Δήμων, είναι τα θέματα που περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης την ερχόμενη Δευτέρα, σε αντιδιαστολή με τα θέματα για τα οποία καλείται να αποφασίσει στις 9/12 η Οικονομική Επιτροπή. Δηλαδή, 9 άτομα από τα οποία αποτελείται η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζουν για πολύ σημαντικά θέματα, ενώ τα 41 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για κάποια… θεματάκια, ως επί το πλείστον διαδικαστικά και άνευ ουσίας.

Και αυτό το πανελλαδικό φαινόμενο κατάργησης, στην πράξη, ενός συγκεκριμένου εκλογικού αποτελέσματος, έχει την υπογραφή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του τότε Υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου, που έδωσε υπερεξουσίες στις Οικονομικές Επιτροπές, «λύνοντας τα χέρια» των μειοψηφουσών δημοτικών αρχών, τις οποίες υπερεξουσίες πρόσφατα (και εύλογα) έκρινε ως αντισυνταγματικές το ΣτΕ, φέρνοντας τα πάνω-κάτω στους Δήμους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των υπερεξουσιών είναι τα θέματα και της τελευταίας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων φιγουράρει το μείζον θέμα της επιλογής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου “Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης”, το θέμα 40 νέων προσλήψεων στο Δήμο, η προκήρυξη για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων ως το 2024, καθώς και η σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου για το 2023!

1. Έγκριση ​​ των τεχνικών προδιαγραφών της 147/2022​​ μελέτης για​​ ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το έτος 2023​​ του Δήμου Αλεξανδρούπολης.​​ (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργ.)

2. Πρόσληψη 7 άτομα ΔΕ29 Οδηγών Απορριμματοφόρων, 3 άτομα ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων (τύπου jcb), 20 άτομα ΥΕ16 Εργατών Συνοδών Απορριμματοφόρων, 10 άτομα ΥΕ16 Εργατών (Χειράμαξα) και με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (8/μηνης διάρκειας)» (Εισηγ. κ. Κουματζίδου Ν.)

3. Έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2022 , για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου ​​ Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.). (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελ.)

4. Λήψη απόφασης έγκρισης ​​ της με αριθμό 104/2022 μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης της υπηρεσίας : Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα έτη 2022 – 2024, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. ​​ 10 του Ν. 4412/2016». (Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση εγκαταστάσεων κλειστού κολυμβητηρίου». (Εισηγ. κ. Μητρουλάκης Δ.)  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​

6. Έγκριση όρων μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων του Δήμου (2023)». (Εισηγ. κ. Μητρουλάκης Δ.)  ​​ ​​ ​​

7. ​​ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων (2023-2024)». (Εισηγ. κ. Μητρουλάκης Δ. )

8. ​​ Έγκριση μελέτης, καθορισμός όρων διακήρυξης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ​​ «Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών, Tablets και συστήματος διαχείρισης επισκεπτών ​​ στα πλαίσια του έργου “Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0(κωδικός δράσης 16780/Άξονας 2.2). (Εισηγ. κ. Αραμπατζή Ευθ.)

9. Ορισμός ​​ συγκρότησης  ​​​​ Επιτροπής Παραλαβής ​​ Φυσικού Εδάφους για το έργο: ​​ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ​​ ΠΛΑΤΕΙΑΣ –ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΘΕΙΑΣ ​​ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΛΗΣ».(Εισηγ. κ. Τσαταλμπασίδου Ν.)

10. Απόρριψη του αιτήματος αποζημίωσης του οικονομικού φορέα GEOGENESIS A.E. αναδόχου του έργου «Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης» για θετικές ζημιές λόγω υπερημερίας του​​ Κυρίου του Έργου κατ’ άρθρο 137 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.(Εισηγ. κ. Χατζόπουλος Αντ.)

11. Πρώτη (1η) Παράταση Σύμβασης της Υπηρεσίας «Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας – ΣΒΑΚ Δήμου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

12. Έγκριση μελέτης και ​​ καθορισμός τρόπου ανάθεσης σύνταξης « ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΡΟΗΣ Π. ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ»(Εισηγ. κ. Πάλλης Αθ.)

13. Εισήγηση Απολογισμού οικονομικού έτους 2021 Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής ​​ Δήμου Αλεξ/πολης, Ν. Έβρου ». (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου – Λαζαρίδου Δρ.)

14. Έγκριση 3ου Πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣH ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ  ​​ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2020-2021 .(Εισηγ. κ. Πολλουξίδου Ειρ.)

15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΈΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ”​​ (Εισηγ. κ. ​​ Πολλουξίδου Ειρ. )

16. Ανακοίνωση Ορισμού Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας των Υλικών για το έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ »​​ (Εισηγ. κ. ​​ Πολλουξίδου Ειρ. )

17. ​​ Επιλογή διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου συνέχισης και ολοκλήρωσης του έργου : “ Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης”.  ​​​​ (Εισηγ. κ. κ. Χατζόπουλος Αντ. ​​ –  ​​​​ Ιντζές Κ..)

18. Σύνταξη και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης , οικονομικού έτους 2023. (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου Συτμαλίδου Ελ.)

19. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022. (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου- Συτμαλίδου Ελ.) ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​

Δείτε και τα θέματα που θα συζητηθούν στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας 7/12, από τα οποία ξεχωρίζει μόνο το θέμα του λιμανιού και της δυτικής χερσαίας ζώνης, ενώ τα υπόλοιπα είναι τελείως διαδικαστικά…

1.Καθορισμός και επικαιροποίηση Τιμών Τελών Δικαιωμάτων και​​ Διδάκτρων Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

2.Ορισμός μελών Επιτροπής άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για διενέργεια δημοπρασιών για εκποιήσεις και εκμισθώσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης το έτος 2023 (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

3.Συζήτηση​​ για τις νέες συνθήκες​​ στο​​ Λιμένα Αλεξανδρούπολης και​​ τη Δυτική Χερσαία Ζώνη (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)​​ (θέμα της από 28.11.2022 διακοπείσας τακτικής συνεδρίασης)

4.Ονοματοδοσία 5ου Γυμνασίου​​ Αλεξανδρούπολης​​ (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)​​

6.Παραχώρηση χώρων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας ​​ Εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς για το σχολικό έτος 2022-2023 (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)

7.Παραχώρηση χώρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας ​​​​ Εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς για το σχολικό έτος 2022-2023 (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)

Παράλληλα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη Λαμπάκη, η ώρα για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αύριο, από 1-1.30 το μεσημέρι που γινόταν άλλες φορές, ορίστηκε για τις 9 το πρωί, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα τα μέλη τους, έχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις…

«ΠΡΩΤΑΚΟΥΣΤΟ!!

Και ενώ ως τώρα οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής γινόταν, σχεδόν πάντα, μεταξύ 13:00 και 13:30, ξαφνικά ο μεγάλος απόντας μας προσκαλεί σε συνεδρίαση την προσεχή Παρασκευή στις 9 το πρωί γνωρίζοντας πως τα μέλη της παράταξής μας έχουν υποχρεώσεις στα πλαίσια της εργασίας τους.

Δεν έχουμε καμία όρεξη για γκρίνιες όμως τα θέματα γα συζήτηση, όπως ο  Προϋπολογισμός του 2023 (τελευταία στιγμή και αυτός), η αποζημίωση της αναδόχου εταιρίας για την λύση της σύμβασης για την κατασκευή του κλειστού (μας κουνάει μαντήλι και αυτό;) και άλλα 17 θέματα, είναι πάρα πολύ σοβαρά.

Δύο (2) τινά λοιπόν μπορεί να συμβαίνουν. Είτε δεν θέλει την αντιπολίτευση στα πόδια του, είτε τον έπιασε πανικός με την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε Αντισυνταγματικό τον Νόμο με τον οποίο ο μεγάλος απόντας πήρε την πλειοψηφία στις επιτροπές για να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, κόντρα στη λαϊκή βούληση. Οπότε, σου λέει να περάσουμε ό,τι προλαβαίνουμε!»

Πηγή

Copyright © 2022 Evros NET